Esimerkiksi pientalon muuttovalmis hankelaskelma. Muuttovalmis- sisältö, kts. pientaloteollisuus ry sisältö. Tilataan täydentämään budjettilaskelmaa B1, B2 tai B3. Laskelma toimitetaan pdf-muodossa. Ei palautusoikeutta, kyseessä palvelumyynti.
 
There are no images in the gallery.
 
Laskelma täydentää valitun budjettilaskelman.
 

Hinta alkaen: 133,90 €, sis. alv 24%

 

Laskelma sisältää:

  • TALO2000 hankekoodauksen (esimerkki)
  • TALO2000 rakennustuotekoodauksen (esimerkki)
  • TALO2000 tuotanto (työ) koodauksen (esimerkki)
  • Kuvallinen selite rakenneosioista
  • Esivalitut yksilöidyt materiaalit ja niiden kustannukset
  • Lasketut tuotemäärät
  • Lasketut työtunnit ja työhinnat
  • Hankeosittain koostetut työ- ja materiaalikustannukset
  • Kustannusten prosentuaalinen jakauma hankeosittain

Laskelmassa esitetyt kustannukset ja työajat ovat budjettilukuja eli varauksia. Toteutuvat kustannukset ja työajat ovat riippuvaisia hankeen toteutuvista yksityiskohdista kuten esimerkiksi oman työn osuudesta, talvirakentamisesta, viranomaismääräyksistä jne...

Näytettävien työkustannusten avulla voidaan miettiä myös mahdollisen oman tekemisen osuutta budjetoiduissa kustannuksissa, oletuksena laskemat laaditaan siten että kaikki työ teetetään urakoitsijoilla.

Laskelmaa voidaan hyödyntää projektin aikana budjetti - toteuma listana (projektipäällikkö, vastaava mestari) tai talotoimittajien kustannusvertailussa tarjouspyynnön liitteenä (pyritään saamaan toimittajilta samat toimitussisällöt)

Tilaajalla on mahdollisuus esittää toiveita käytettävien materiaalien suhteen lähtötietoaineistossa. Näitä noudatetaan käytettävissä olevan aineiston puitteissa laskentaa suoritettaessa.

Laskelmaan sisältyy kustannukset pientaloteollisuus ry:n muuttovalmis sisällön mukaisesti, linkki: http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/tietoa_pientaloista/toimitussisalto/muuttovalmis/

Erikseen suoritettavasta tuotetietojen ja -kustannusten hankinnasta laskentaa varten tai sisältömuutoksista veloitetaan kustannukset niihin käytetyn työajan mukaisesti.