Esimerkiksi puurunkoisen ja puuverhotun pientalon budjettilaskelma ilman tonttikustannuksia ja tontin ulkopuolisia KVV- ja liitoskustannuksia. Helppo vaikeusaste, ei kellarimalleihin. Laskelma toimitetaan pdf-muodossa. Ei palautusoikeutta, kyseessä palvelumyynti. Laskelmaa voidaan täydentää hankelaskelmalla H2.

Laskelma laaditaan tilaajan toimittaman kuva-aineiston perusteella. Kuvien ja/tai lähtöaineiston muutoin ollessa liian epätarkat pidättää Projunits oikeuden olla laatimatta laskelmia. Laskelma kelpaa budjettilaskelmaksi useimmille rahoituslaitoksille rahoitusta haettaessa.

Hinta alkaen: 501,30 €, sis. alv 24%

Laskelmaan sisältyy:

  • Kaksi sivuinen perustieto osuus (laskelmatyyppi, hanketiedot, rakennuttajatiedot, projektikuvaus jne...
  • Kaksi sivuinen kustannusyhteenveto (tontti, valvonta, lupa ja liittymät, suunnittelu ja projektinjohto, maanrakentaminen ja pihat, perustukset, runko/talopaketti, kirvesmiestyöt ja -tarvikkeet, takka ja hormit, näkyvät pinnat ja -tarvikkeet, kiintokalusteet, kodinkoneet, LVI-työt ja -tarvikkeet, sähkötyöt ja -tarvikkeet, muut kustannukset). Laskelmassa esitetään kustannukset laskelman laajuuden mukaisesti.
  • Tilaohjelma osa. Tässä osassa esitetään laskelmassa käytetyt pintamateriaalit tiloittain ja pinta-aloittain eriteltyinä.

Laskelmassa arvioidaan tyypillisesti myös tontilla tapahtuvat maanrakennus, paalutus- ja louhintatyöt (edellyttää pohjatutkimusta laskenta-aineistossa). Myös asemakuvassa esitetyt pihakustannukset arviodaan tässä laskelmassa.

Mikäli tilaajalla on olemassa talotoimittajan pakettitarjous, voidaan se "upottaa" laskelmaan mukaan ja esittää erillisenä kustannusosuutena.

Laskelman lähtötietojen pohjana toimivat:

  • Rakennustiedon Suomessa vuosittain julkaisemat ja toteutuneet rakennusosien kustannustiedot (alueindeksi)
  • RaTu rakennustöiden työaikamenekit (alueindeksi)
  • Yhteistyökumppanien (rakennuttajat, rakennusliikkeet, talotehtaat, materiaalitoimittajat) ilmoittamat rakennuskustannukset

Mkäli halutaan nähdä tarkempia materiaali- ja tuotetietoja, materiaalikustannuksia, työaikoja ja työkustannuksia löytyvät ne erikseen tilattavista PROJUNITS HANKE- laskelmista:

  • PIENTALON HANKELASKELMA, H2

Laskelman toimitusaika riittävän lähtöaineiston saapumisesta on noin 7 arkipäivää, kiireellisyysvarauksella.

Laskelmiin tehtävät tilaajan pyytämät muutokset laskutetaan erikseen niihin käytetyn työajan mukaisesti.